Børn i udsatte positioner

Børn i udsatte positioner er et af de otte temaer, der er beskrevet i et fælles pædagogisk grundlag. Det grundlag skal i bruge i jeres arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

Arbejdet med børn i udsatte positioner er en del af det pædagogiske grundlag. Målgruppen er børn, der ved skolestart er i risiko for at mangle viden og færdigheder til at komme godt i gang med livet i skolen.

Med udgangspunkt i barnets udfordringer, rettes det pædagogiske fokus på at give det mestringsoplevelser i lege eller aktiviteter, hvor dagplejeren har positive forventninger til barnet.

Opmærksomhed på mulig udsathed

Dagplejeren skal være meget opmærksom og reagere på tegn i børnegruppen på mulig udsathed – har barnet ændret adfærd, udviklingsmønster eller viser tegn på mistrivsel?

Dagplejeren skal vende enhver bekymring for et barn med dagplejepædagogen og forældrene.

Dagplejerens opgaver

Dagplejerens opgaver med børn i udsatte positioner er, at

  • støtte alle børn i positive mestringsoplevelser
  • understøtte at alle børn, uanset forudsætninger og baggrund, oplever at være en del af børnefællesskabet
  • pædagogiske indsatser målrettet det enkelte barn foregår så vidt muligt ved, at andre børn også deltager i aktiviteten.

 

 

Cases: Sådan kan du i dagplejen arbejde med børn i udsatte positioner 

I Pjecen ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag” kan du læse mere om, hvordan du konkret kan arbejde med børn i udsatte positioner, blandt andet kan du få inspiration og viden fra en case.

Læs ”Sådan bruger du det pædagogiske grundlag”