Illustration af dagplejer og barn, der leger med dyrefigurer

Leg i dagplejen

Leg spiller en helt central rolle i barnets udvikling. Et nyt forskningsprojekt har sat fokus på børns leg i dagplejen og dagplejerens forskellige roller i forbindelse med barnets leg.

Der findes ikke meget viden og forskning med fokus på leg i dagplejen. Derfor har et nyt forskningsprojekt haft som mål at belyse, hvordan leg udfolder sig i dagplejen, og hvordan dagplejeren støtter børns leg.

Den viden, der er opnået i projektet, er samlet i fire temaer:

  • Dagplejernes faglige sprog som redskab til stilladsering af børns leg
  • Forståelser af leg og dagplejeres roller i stilladsering af leg
  • Barnets selvvirksomhed gennem leg – dagplejerens stilladsering
  • Udsathed i dagplejen – stilladsering af indsatser mod udsathed

 

Om projektet

Leg er helt central i barnets udvikling, hvor leg har kvalitet og betydning i sig selv, og ikke ’blot’ fx skal ses som vejen til læring. Det er grundforståelsen i projektet, som er blevet gennemført for FOA af UC Syd ved Christian Quvang i et tæt samarbejde med flere kommuner. Viden er indsamlet gennem interviews af dagplejere, observationer i legestuer og fortællinger fra dagplejere. 

Projektet bidrager også til praksis med inspiration til, hvordan dagplejeren kan støtte, guide og rammesætte børns leg. 

Læs introduktionen til forskningsprojektet "Leg i dagplejen; leg som en måde at blive til på" (pdf) 

Dagplejernes faglige sprog

Ved hjælp af sproget kan dagplejeren dels støtte det enkelte barn, dels understøtte og forstærke legens sociale element og potentiale. 

Udsathed i dagplejen

Når dagplejeren støtter legen, så alle bliver inkluderet på deres egne præmisser, er det med til at modvirke udsathed. 

Forståelser af leg

Dagplejeren skal kunne skifte mellem at tage rollen som "legekammerat" og "legeleder" i børns leg. 

Barnets selvvirksomhed

Når barnet selv leger, skal dagplejeren vurdere, i hvilket omfang der er brug for involvering.