Hvad er en styrket pædagogisk læreplan

En styrket pædagogisk læreplan er i virkeligheden ikke en plan. Den er dagtilbuddets beskrivelse af, hvordan I som personale vil sikre, at I hele tiden udvikler det pædagogiske arbejde.

Den styrkede pædagogiske læreplan bygger videre på den pædagogiske læreplan fra 2004, som I allerede kender og arbejder med. Den er en del af den politiske aftale ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet”.

Formålet med den er at styrke børns trivsel, udvikling og læring i alle dagtilbud.

Den styrkede pædagogiske læreplan består af 3 dele

  1. Et pædagogisk grundlag, som er beskrevet i ”Master for en styrket pædagogisk læreplan”. Her bliver de centrale pædagogiske begreber, principper og værdier beskrevet. Det er dem, der bør være styrende for jeres planlægning og udvikling af det pædagogiske arbejde.
  2. 6 reviderede temaer, som beskriver, hvordan I kan tilrette læringsmiljøet. Temaerne har fokus på
    kultur, natur, personlig udvikling, social udvikling, krop og kommunikation.
  3. Brede pædagogiske læringsmål for dagtilbuddenes læringsmiljø.

 

De 6 temabeskrivelser og de brede pædagogiske læringsmål er endnu ikke offentliggjort. Men du vil kunne finde dem på emu.dk efter den 18.juni 2018.