Video om det pædagogiske grundlag

Video om det pædagogiske grundlag

Filmen viser, hvordan dagplejen i en legestue i Hvidovre arbejder med børnenes trivsel, læring og dannelse. De tre begreber er nøglebegreber i det pædagogiske grundlag, som er en del af den styrkede pædagogiske læreplan.

Der er større fokus på børnefællesskabet og legens betydning for børns udvikling og trivsel i den styrkede pædagogiske læreplan. Der er fokus på, at de daglige rutiner er en del af læringsmiljøet i dagtilbuddene. Og så er der et skærpet fokus på personalets rolle i børnenes trivsel, dannelse og læring.