Patient og læger på hoapitalsgang

Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager er patienternes samlede indgang til at klage over den faglige behandling i det danske sundhedsvæsen.

I Styrelsen for Patientklager samles patienters klage- og erstatningssager.

Kort fortalt

Samlet klageinstans
Patienter kan klage over et helt forløb frem for over en enkelt sundhedsperson. Det skal styrke læringen blandt sundhedspersonale.

Sagsgang

Sådan foregår det
Forløbet af en klagesag følger et fast mønster, når en patient ønsker at klage via Styrelsen for Patientklager.

Lovgivning

Læs hvilke love, der har betydning i patientklagesager.