Sammen om Mental Sundhed

"Sammen om Mental Sundhed" er et partnerskab mellem forskellige organisationer, heriblandt FOA. Partnerskabet er ledet af Sundheds- og Ældreministeriet.

Det er partnerskabets formål at forbedre den mentale sundhed på arbejdspladsen samt at begrænse de mentale helbredsproblemer. Måden disse mål bliver realiseret på, er ved at benytte de rigtige værktøjer på de rigtige tidspunkter. Eksempelvis kan både medarbejderen, kollegaen, chefen og organisationen begrænse mentale helbredsproblemer med en tidlig indsats.

Derfor vil partnerskabet:

  • Gøre det nemmere at formidle viden og værktøjer
  • Sikre vidensdeling

Intentionen er at der både skal foregå en individuel og kollektiv oplysningsindsats om mentalsundhed på arbejdspladsen.

Fortsæt til partnerskabets hjemmeside

Partnerskabets målgruppe

Målgruppen for partnerskabet er både offentlige og private arbejdspladser. Det er muligt at søge informationer, rådgivning og værktøjer lige meget om det er dig selv som medarbejder eller en af dine kolleger, der har mentale helbredsproblemer. Ydermere kan du som leder eller nøgleperson (Arbejdsmiljørepræsentant eller Tillidsrepræsentant) også finde rådgivning og værktøjer til at håndtere situationen.

Værktøjer

Partnerskabet kan præsentere forskellige typer af værktøjer, såvel som forskellige former for inspirationsmateriale. 

Disse værktøjer/inspirationsmaterialer inkluderer blandt andet:

  • Podcasts (F.eks. med Charlotte Bredal, Arbejdsmiljøkonsulent hos FOA)
  • Dialogværktøjer
  • Vejledningsværktøjer
  • Film
  • Spil

Her kan du søge i den fulde liste over værktøjer, såvel som hvilken branche de skal anvendes i og hvilket mentalt helbredsproblem der er tale om.