Hvad er udbrændthed?

Udbrændthed er en særlig form for stress og en reaktion, der forekommer, når man bliver følelsesmæssigt belastet af de udfordringer og problemer man møder i arbejdslivet.

I arbejdslivet kan man især blive følelsesmæssigt påvirket af krævende arbejde med mennesker og deres problemer. Man bruger ikke en maskine eller en hammer, men sig selv som arbejdsredskab. Derfor er udbrændthed noget man især forbinder med arbejde, hvor man er i tæt kontakt med klienter, brugere eller pårørende.

Men også f.eks. alenearbejde, dårligt samarbejde på arbejdspladsen og manglende anerkendelse kan være følelsesmæssigt belastende og på længere sigt resulterer i udbrændthed.

Symptomerne på udbrændthed er lidt anderledes end dem på stress. Når man er brændt ud har man givet op. Man prøver f.eks. ikke længere at halse efter de opgaver, man har svært ved at nå, og man kan ikke længere se nogen løsning på problemerne.

Hvis man er udbrændt, sker det ofte at man:

  • bliver kynisk, ligeglad og nærmest fjendtlig overfor klienter, pårørende og kolleger
  • bliver følelsesmæssigt udmattet og orker ikke at forholde sig til andre menneskers problemer
  • mener, at man er blevet dårligere til sit arbejde og
  • mister i det hele taget selvværdet og troen på sig selv

Læs mere om hvad stress er her