Hvad er stress?

Arbejdsbetinget stress er forårsaget af forhold i arbejdet og på arbejdspladsen. Men hvad er stress egentlig?

Kortvarig stress
Man taler normalt om stress i negativ betydning, men stress kan også være positivt. Når stress er kortvarigt er det ikke nødvendigvis skadeligt og det kan betyde, at man bliver mere effektiv, initiativrig og opmærksom, og at man i højere grad er i stand til at holde mange bolde i luften på en gang.

Langvarig stress
Omvendt kan længerevarende stress være helbredsskadende, og man kan få både fysiske, psykiske og sociale problemer.

Kvinder ligger generelt dårligere end mænd, når man f.eks. snakker om træthed/udbrændthed, mentalt helbred og søvn. Måske handler det om manglende ligestilling i forhold til arbejde/familieliv?

Fysisk kan stress betyde at man:

 • får et skrantende helbred og oftere oplever fx hovedpine, hjertebanken, mavebesvær og muskelspændinger
 • ryger mere og drikker mere alkohol
 • føler sig mere fysisk træt og
 • på længere sigt har flere sygedage

Psykisk kan stress vise sig som:

 • dalende selvværd
 • manglende overskud
 • nervøsitet
 • angst og
 • irritation over bagateller

Socialt kan man:

 • blive dårligere til at samarbejde og hjælpe kollegerne
 • miste sin humoristiske sans og
 • miste overskuddet til fritids- og familielivet

Få FOAs hjælp til at håndtere sygefraværet

Se også: Hvad er udbrændthed? 

Læs mere om årsager til stress