Stress - hvad kan arbejdspladsen gøre?

Snak med din leder, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten om, hvordan I kan blive bedre til at forebygge stress.

Det kan ske i forbindelse med jeres arbejdspladsvurdering eller med de retningslinjer om stress, alle arbejdspladser skal udarbejde.

Det er også vigtigt løbende at tale om stress og arbejdsbelastning på personalemøderne.

Kan eller skal?
Sæt overskrift på alle opgaver: kan, skal eller pyt. ‘Kan’ er de små dryp af overskud, der gør hverdagen bedre, men ikke altid kan nås. ‘Skal’ er din kerneydelse. Og ‘pyt’ er det, der bare ikke kan nås. Slip det, og drop den dårlige samvittighed.

Stress kan undgås når:

  • Man har indflydelse og selv er med til at tilrettelægge arbejdet
  • Mængden af opgaver er tilpasset mængden af personale
  • Man har den nødvendige viden til at kunne løse sine opgaver
  • Lederen bakker op frem for at kontrollere
  • Det er klart, hvad arbejdsopgaverne går ud på
  • Der er fælles standarder for, hvornår det er ‘godt nok’
  • Travlhed er noget, man klarer sammen
  • Stress er noget, man taler åbent om og handler på – med det samme
  • Der er fokus på det, der skaber arbejdsglæde, trivsel og udvikling

 

 Få hjælp af FOA til at forebygge stress

Se også hvad du selv kan gøre for at håndtere stress