Hvorfor får man stress?

Der kan være mange årsager til at stress og udbrændthed opstår på arbejdspladsen.

Stress skyldes en række forhold, der er knyttet til hvordan arbejdet er tilrettelagt, arbejdsbelastningen, samarbejdsrelationer mv. Derfor hænger arbejdet med stress og psykisk arbejdsmiljø tæt sammen.

Hvorfor bliver man stresset, og hvorfor brænder man ud?
Mange bliver stresset eller brænder ud, fordi man ikke er 'klædt på' til de krav, man stilles overfor i arbejdet. Derfor afhænger en hverdag med trivsel i høj grad af sammenhængen mellem krav og resurser (som fx uddannelse, indflydelse, tid mv.).

Det er din arbejdsgiver, der har ansvar for at sammenhængen er til stede. Men den enkelte har naturligvis også ansvar for at sige fra, når kravene overstiger de resurser, der er til rådighed.

Udover manglende sammenhæng mellem krav og resurser kan andre forhold i arbejdet også resultere i stress:

  • uklarhed om arbejdsopgaver
  • skiftende og skæve arbejdstider
  • alenearbejde
  • vold eller risiko for vold
  • manglende samarbejde og dårlig kommunikation
  • dårligt fysisk arbejdsmiljø som fx støj eller dårligt indeklima
  • uvished om forandringer og omstruktureringer
  • dårlige normeringer (for få hænder til arbejdet)

 

Ved at være opmærksom på disse risikofaktorer og ved at gøre noget for at forbedre dem, kan man forebygge stress på arbejdspladsen.

Se hvad arbejdspladsen kan gøre 

 Få FOAs hjælp til at få et godt arbejdsmiljø