Hvornår er barnet raskt?

Barnet må komme tilbage i institutionen eller dagplejen, når det ikke længere smitter og har feber

Særlige kendetegn for, hvornår barnet er raskt er bl.a.: 

  • at barnet ikke har feber (under 38,0° C)
  • at barnet ikke længere smitter
  • at barnet kan deltage i de aktiviteter det plejer uden at kræve særlig pasning eller omsorg
  • at barnet kan lege ude og fx tage med på udflugt

Hvis et barn kommer i institution eller dagpleje uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en liste over de enkelte smitsomme sygdommes inkubationstid og smitteperiode og hvornår det anbefales, at barnet kan komme tilbage i daginstitutionen.