Det mener FOA om smitsomme sygdomme

De fleste børn er i dagpleje, skole eller institution mange timer hver dag. Her skal de lege, være sammen med andre børn, lære, erfare, være nysgerrige og udvikle sig. Det kræver masser af energi af børnene og forudsætter, at børnene er friske.

I efteråret 2011 omtalte flere medier, at mange børn kommer i daginstitution selvom de er syge. Det betyder at barnet får en svær dag, og at de øvrige børn og personale bliver smittet.

Det er for det første ikke rimeligt overfor det barn der er sygt. For det andet giver det ekstra sygedage blandt børnene generelt, da de hele tiden smitter hinanden.

Personalet bliver også smittet og hvis det er hele tiden, kan det påvirke arbejdsmiljøet i en negativ retning. Så både kvalitetsmæssigt og samfundsøkonomisk, er det et område vi kan forbedre, mener FOA.