Fakta

Sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre. Og især i daginstitutioner og dagpleje er erfaringen, at børnene smitter hinanden på skift, så mange børn har mange sygedage.

Det er naturligvis muligt at begrænse udbredelsen af hyppige smitsomme sygdomme blandt børnene gennem god hygiejne.

Men lige så vigtigt er det, at børn (og personale) først kommer retur i daginstitution og dagpleje, når de ikke smitter mere. I modsat fald, bliver andre børn eller andet personale smittet, og så fortsætter sygdomsspiralen.

Klare retningslinjer
Det er vigtigt, at institutionerne og dagplejen har nogle klare retningslinjer for, hvornår et barn med eksempelvis børnesår eller øjenbetændelse, er rask nok til at komme i daginstitution igen.

Al information i temaet er baseret på Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Arbejder du i et dagtilbud bør du derfor være opmærksom på eventuelle særlige anbefalinger på dit arbejdssted.