Barn i sengen og termometer

Smitsomme sygdomme

Retningslinjer og information om hvordan du som forælder eller ansat i daginstitution eller dagpleje håndterer smitsomme sygdomme.

Er barnet sygt?

Det skal du være opmærksom på i barnets almentilstand.

Er barnet raskt?

Hvornår må barnet må komme tilbage i institutionen eller dagplejen?

Sygdomme der er OK

Se om barnet må komme i daginstitution med fx lussingesyge