Runde 3: Handling!

Læg handlingsark op som vist på billedet ud for spillepladerne, hvor pilene passer sammen.

Spilleplade step 3

Jeres kort er nu delt ind i fire bunker. To af bunkerne er vigtigere at gøre noget ved end de andre: Situationer som ikke er i orden og sker ofte, og situationer som er i orden, men sker sjældent.

  • Tag først et kort fra ”Det er ikke i orden, men det sker ofte hos os”. Skriv den problemstilling som I har drøftet øverst på handlingsarket – kortfattet og genkendeligt fx ”Forstyrrelser i pauser”, eller ”Fordeling af opgaver.”
  • Diskutér hvad I kan/vil gøre ved problemet. Overvej, hvis behov, det egentlig er, I ønsker at løse – er det fx en borgers behov eller jeres behov – og hvad behovet egentlig er. Det kan hjælpe jer til at beslutte, hvilke løsninger der vil være bedst. Skriv så, hvad I vil gøre ved det, hvem der gør hvad, og hvis behov I løser.
  • Der skal bruges et handlingsark per problemstilling.

Når I er færdige med bunken, går I i gang med bunken i kategorien, ”Det er i orden, men sker sjældent hos os”.

  • Tag et kort ad gangen. Hvis det er situationer, I gerne vil have sker oftere, drøfter I problemstillingen og udfylder et handlingsark ligesom før.
  • Spillet slutter med, at I har beskrevet en række handlinger, som I kan bruge til at udvikle jeres arbejdsplads. Hæng sedlerne op et synligt sted, eller husk at tage dem frem, og hold hinanden fast på at gøre det, som I har aftalt.

Held og lykke med det!