Kampagnens materialer

Materialerne til "Sig det højt - gør det fagligt" kan hjælpe dig med at sætte fokus på den faglige dialog på din arbejdsplads.

Med kampagnen ønsker FOA at sætte fokus på, hvor vigtigt det er, at vi taler med hinanden om de dilemmaer, vi står med i vores hverdag. Som hjælp til at sætte gang i dialogen, er der udviklet en række konkrete redskaber. Alle materialerne kan enten downloades her fra siden eller bestilles hos den lokale afdeling.

Dialogspil

Spillet "Sig det højt - gør det fagligt" er et kort- og brætspil om holdninger og værdier på arbejdspladsen.
Spillet er lavet til, at man kan få sat gang i diskussionen om, hvordan vi arbejder, om vi gør det godt nok, og om vi kan gøre noget bedre.

Lille billede af spil

 Introduktion til spillet

 

Fire film med hverdagsdilemmaer


Der er lavet fire film, som alle sætter fokus på behovet for, at vi forholder os til hinanden i arbejdslivet. Historierne er sat lidt på spidsen, men kan være med til at starte en god snak om vilkår, kutymer og travlhed i hverdagen. Og måske kan de være startskuddet til, at I får sat jeres egne dilemmaer, problemer eller gode ideer til forandring på dagsordenen.

Lille billede af film

Se filmene

Tegneserier

Fra december 2010 til sommeren 2011 vil der løbende komme nye dilemma-tegneserier her på siden og i Fagbladet FOA. Tegneserierne kan være med til at sætte gang i tankerne om hvilke hensyn, der er vigtigst at prioritere i det daglige arbejde, og om hvor grænsen mellem "i orden" og "ikke i orden" går.

Lille billede af tegneserie

 Se og download tegneserierne