Et godt arbejsdmilø skaber vækst

Tema: Seniorpolitik

En seniorpolitik er et vigtigt redskab til at lette de sidste år i arbejdslivet for de kolleger, der nærmer sig efterløns- eller pensionsalderen

En seniorpolitik er en del af personalepolitikken på de fleste arbejdspladser. Den gør det muligt at tage hensyn til hver enkelt medarbejders behov, når efterløn eller pension nærmer sig.

Formål

Hele arbejdspladsen kan nyde godt af at bruge seniorpolitikken aktivt

Derfor er den vigtig 

Følg op

Hjælp hinanden med at omsætte mål og principper til konkrete handlinger.

Få ideer, erfaringer og ønsker frem i lyset

Det mener FOA

"Vi skal presse på for at få seniorpolitikken på dagsordenen," siger FOAs næstformand i kost- og servicesektoren Berit Jakobsen.

FOA om seniorpolitik