Vold og trusler

I nogle erhverv vil arbejdets udførelse altid indebære en vis risiko for vold. Ofte vil risikoen for vold dog kunne reduceres betydeligt eller endda fjernes helt gennem passende foranstaltninger.

På arbejdspladser hvor der forekommer voldsepisoder, skal arbejdsmiljøorganisationen drøfte mulige foranstaltninger til forebyggelse af vold og risiko for vold og informere de ansatte om planlagte og trufne foranstaltninger.

Vurdering af voldsrisikoen i forbindelse med arbejdets udførelse skal udgøre en del af arbejdspladsvurderingen.

Hvad er vold?
Vold på arbejdspladsen er enhver form for fysiske eller psykiske overgreb mod en medarbejder. Psykisk vold forekommer i form af truende adfærd, chikane og verbale trusler. Fysisk vold består i alle typer konkrete overgreb mod en medarbejder.

Årsager til vold
Vold mod medarbejdere er ofte udtryk for afmagt, og de der begår volden føler sig ofte ydmyget, overset, umyndiggjort eller forkert behandlet. De lader som regel deres aggression gå ud over de personer, som umiddelbart forvalter de regler eller den magt, de reagerer imod.

En anden type vold er repræsenteret ved røverier i banker, som går ud over tilfældige personer.

Kulturen på en arbejdsplads kan være konfliktoptrappende, hvis den mistænkeliggør eller skaber distance til borgere, patienter, brugere eller kunder.

Vold på arbejdet

Sådan forebygger og håndterer du vold på jobbet.