Samarbejde og fællesskab

For at skabe et fællesskab, hvor man kan samarbejde er det vigtigt, at der er enighed om værdier og det grundlag, der ligger bag arbejdspladsens arbejde. Værdier skal være grundlaget for det fælles mål for arbejdspladsen, men de skal ikke stå i stedet for faglighed.

Sociale fællesskaber der mangler et fagligt grundlag, er i fare for at udvikle sig i en retning, der kan danne grundlag for fx udelukkelse af kolleger, usikkerhed, samvittighedsnag, mobning og rygtespredning.

En sådan udvikling på arbejdspladsen kan forekomme fordi det ikke er faglighed, klare mål og værdier, der sætter dagsordenen. Men derimod uformelle holdninger og ikke formulerede normer om adfærd og handling, der udgør rammen på arbejdspladsen.

Den daglige praksis med ros, ris, belønning, anerkendelse, tjenester, tillid eller mistillid skaber grobund for trivsel eller mistrivsel. Alene kan én sarkastisk eller ironisk bemærkning ikke ødelægge et i øvrigt godt klima, men hvis samvær og samtale bygger på f.eks. ironi, sarkasme og (negative) for-forståelser, er det ødelæggende for handling og deltagelse.

Ledelsen har et stort ansvar vedrørende fællesskab og samarbejde. Det er ledelsen, som skal melde ud, være klar i mælet, tilkendegive retningslinjer i forhold til tonen på arbejdspladsen, såvel som i forhold til arbejdsopgaverne. Samtidig har medarbejderne også mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet i en positiv eller negativ retning, via egne handlinger og egen selvforståelse.

I 'Konkrete anbefalinger' i menuen til højre kan du få anbefalinger til, hvordan man kan skabe et socialt fællesskab omkring fagligheden.

Fælles mål styrker samarbejdet
Det styrker og forbedrer således samarbejdet og arbejdsklimaet, hvis man er enig om, hvilke mål man arbejder hen imod. Derfor er det vigtigt i fællesskab at formulere arbejdspladsens eller afdelingens målsætninger, for også på den måde sikrer balancen mellem det sociale og det faglige fællesskab.