Kommunikation

En af forudsætningerne for et godt psykisk arbejdsmiljø og en optimal service til brugere og pårørende er god kommunikation på arbejdspladsen.

Når man kommunikerer på arbejdspladsen handler det bl.a. om at:

  • undgå misforståelser ved at kommunikere klart og tydeligt
  • skære irrelevante informationer fra
  • kommunikere i en god tone
  • undgå modstridende informationer og
  • have retningslinjer for hvem der kommunikerer hvad ud og til hvem

Kommunikation kan både være skriftlig og mundtlig kommunikation, og det kan både være mellem kolleger, mellem leder og kolleger og mellem medarbejdere og brugere.
Et godt socialt samvær og tillid og respekt for hinanden på arbejdspladsen kan ofte være med til at sikre en bedre kommunikation.

Kommunikation og skiftende arbejdstider
Hvis man har skiftende arbejdstider på en arbejdsplads, er det værd at være særlig opmærksom på kommunikationen mellem de enkelte skift/vagter. Erfaringer viser, at der ikke skal ret meget til, før der opstår misforståelser mellem de enkelte vagter.

Det kan være, at de informationer, der skal videregives, opfattes forskelligt, eller helt forsvinder. Hvis man oplever sådanne udfordringer, kan det være en god idé at aftale hvordan og hvornår, man informerer hinanden.

Mange arbejdsopgaver kan ikke løses uden et tæt samarbejde mellem kolleger og mellem kolleger og ledelse. Et godt samarbejde har derfor stor betydning for den service, der bliver leveret og dermed også for det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.