Indflydelse, ansvar og udvikling

Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen handler også om, hvorvidt man bliver udfordret, og om man har mulighed for at udvikle sig og have indflydelse på sit arbejde.

Bliver man ikke udfordret og får man bare udstukket ordre om arbejdets udførelse, kan man let blive træt af at gå på arbejde. Man kan komme til at føle sig ubetydelig for den service, der ydes, og man føler ikke, at man udvikler sig.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at mennesker er forskellige. Én medarbejder vil gerne stilles over for flere udfordringer i form af fx ansvar og indflydelse og nye arbejdsopgaver, mens en anden ønsker at fortsætte med de arbejdsopgaver vedkommende har haft i mange år. Det er vigtigt, at der er plads til begge typer af medarbejdere.