Forandringer og omstruktureringer

På alle arbejdspladser oplever man på et eller andet tidspunkt, at tingene skal ændres og gøres anderledes, og det kan både være positivt og negativt.

Om forandringerne bliver positive eller negative afhænger især af, hvordan forandringerne bliver introduceret, og om medarbejderne på arbejdspladsen bliver taget med på råd og får indflydelse på forandringsprocessen.

Forandringer på arbejdspladsen er en udfordring for det psykiske arbejdsmiljø, fordi der er stærke følelser i spil. Derfor kan du her læse mere om, hvad forandringer kan betyde for det psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan man kan forebygge problemer i en forandringsproces.

Hvordan påvirkes det psykiske arbejdsmiljø?

Når der er forandringer i sigte, opstår der håb og forventninger side om side med frygt, usikkerhed og stress. Og forandringer kan give anledning til mange spørgsmål, fx:

  • Hvad skal der ske med mig?
  • Kan jeg beholde det samme job?
  • Kommer der nye krav og jobfunktioner?
  • Får jeg nye kolleger og en ny leder? Og kan jeg samarbejde med dem?

Det er en sådan uvished, der kan skabe stress, frustration og dårlig trivsel - det behøver ikke være de konkrete forandringer i sig selv.

Det er vigtigt at understrege, at forandringer og omstillingsprocesser på arbejdspladsen kan være yderst positive og spændende, hvis de gribes an på en god og hensigtsmæssig måde.