Arbejdstid

Formålet er at gøre opmærksom på, hvad arbejdstiden betyder for arbejdsmiljøet og derigennem skabe dialog om problemer og deres løsning på arbejdspladsen.

Det handler om at få sat ord på dilemmaer eller problemer og finde løsninger, som alle kan leve med under hensyntagen til den enkeltes situation og ud fra arbejdspladsens opgaver og muligheder.

Sæt arbejdstiden på dagsordenen!
Arbejdstiden har betydning for såvel dit arbejdsliv som dit fritidsliv. Og på længere sigt har arbejdstiden også betydning for dit helbred. BAR SoSu har derfor valgt at sætte fokus på arbejdstiden med tre TID-skrifter som er målrettet alle, der arbejder med skiftende arbejdstider i social- og sundhedssektoren.

Natarbejde
Hvis du er en af de op mod 100.000 ansatte på sygehuse, ældreplejen og i botilbud, bør du være opmærksom på, hvad det gør ved din krop.

Find balancen

Hvis du selv kan påvirke din arbejdstid, kan du tage højde for andre vigtige forhold i dit liv.

At møde en time senere eller gå en halv time tidligere end den normale dagvagt kan være det, der får din hverdag til at hænge sammen. Det, som gør, at du kan aflevere eller hente dine børn, nå toget eller klare indkøbene på vejen.

Arbejde og planlægning

Der er mange hensyn, som skal forenes, når arbejdstiden skal tilrettelægges. Derfor er det vigtigt at arbejde med at tilrettelægge en god vagtplan.