Arbejdspladskultur

Ofte er vi ikke specielt bevidste om kulturen på vores arbejdsplads. Måske opfatter vi den så naturlig, at vi tror den altid har været sådan - og at den måske også altid skal være sådan?

Men kulturen opstår pga. de værdier, normer og relationer vi udvikler med hinanden - og stille og roligt bliver det sædvanen. Det er derfor vi kan blive overraskede når vi får en ny leder, nye kollegaer eller studerende på arbejdspladsen, der pludselig peger på en pudsighed eller en værdi, vi egentlig ikke engang er bevidste om at vi har.

Der er altid mange spændende værdier i en kultur, men ligesom i alle andre relationer er der ofte ting, der med fordel kunne udvikles. Men fordi kulturen er så selvfølgelig, kan det være svært at se disse udviklingspunkter.

Hvordan er kulturen på jeres arbejdsplads?
I kan starte diskussionen med en snak om:
• det der er tilladt vs. det der ikke er tilladt
• arbejdspladsens billede af sig selv
• de værdier arbejdspladsen står for
• det der opleves som succes
• det der opleves som fiasko


 

"Hvis vi ser vore ubehagelige følelser i øjnene med omsorg, ømhed og ikke-vold, vil vi kunne forvandle dem til en sund energi, der kan nære os". 
(Thich Nhat Hanh, vietnamesisk, buddhistisk munk)