Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven blev vedtaget i 1975, men den er revideret flere gange siden. Loven er en rammelov, og udfyldes og fortolkes gennem Bekendtgørelser, AT-Vejledninger og AT-meddelelser.

Formålsbestemmelsen i loven fastslår, at det skal være både sikkert og sundt at gå på arbejde, og at arbejdsmiljøproblemer skal løses i overensstemmelse med den sociale og tekniske udvikling i samfundet. Problemerne skal søges løst i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet.

Det er lovpligtigt at gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV)
Loven foreskriver blandt andet, at din arbejdsplads skal udarbejde en APV. Med en APV undersøger arbejdspladsen selv om arbejdsmiljøet er sikkert og sundt. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse.

En APV er et dynamisk arbejdsredskab, der skal sikre en systematisk indsats til forbedring af arbejdsmiljøet. Den skal løbende revideres, hvis der sker konkrete ændringer af arbejdsforholdene. APV'en skal dog revideres minimum hvert 3. år. En APV skal også indeholde undersøgelse af sygefravær og årsager dertil.

Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Loven er bindende for alle virksomheder, og kan medføre straf, hvis reglerne overtrædes.