Psykisk arbejdsmiljø

Find værktøjer og viden om psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er et godt psykisk arbejdsmiljø?

Psykisk arbejdsmiljø handler i høj grad om sammenhæng mellem krav og resurser. Er der ikke balance mellem krav og resurser i arbejdet, bliver man let stresset og demotiveret, og man kan ikke udføre sine arbejdsopgaver optimalt.

Arbejdsgiveren har ansvar for at sikre, at der er sammenhæng mellem de krav, der stilles i arbejdet og de resurser, den enkelte medarbejder har til rådighed. Du har dog også selv et ansvar for at sige fra, hvis du vurderer, at en opgave ikke kan udføres fuldt forsvarligt.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er kendetegnet ved:

  • at du er glad for at gå på arbejde
  • at du kan samarbejde med dine kolleger og din leder
  • at der er klarhed over de arbejdsopgaver du skal udføre
  • at du har indflydelse og mulighed for at udvikle dig
  • at kravene i arbejdet passer til de resurser, der er til rådighed
  • at du efter arbejde stadig har overskud til andre gøremål

Stress?

Få hjælp til at håndtere stress og forbedre det psykiske arbejdsmiljø i det selvstændige tema om stress.

Mere information
Under de enkelte emner kan du læse mere om psykisk arbejdsmiljø og få idéer til, hvordan man kan arbejde med det på arbejdspladsen. Du kan også læse om de love, regler og vejledninger, der findes på området.

Har du et konkret problem, eller har du spørgsmål om dit fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, skal du kontakte din arbejdsmiljørepræsentant, som er din kontaktperson til ledelsen.

Du kan også altid henvende dig til din lokale FOA afdeling og få gode råd og vejledning.


Find din FOA afdeling