6 gode råd til din praktik

Vi har samlet en række gode råd, der ruster dig til din praktik

1. Tænk over hvordan du møder din nye praktik- og arbejdsplads
Det er altid godt at møde op på en ny arbejdsplads med åbenhed overfor nye ideer og metoder og udvise forståelse for den kultur, man møder her

2. Vær ærlig og åben overfor dine vejledere i praktikken
Fortæl din vejleder om udfordringer: Fx hvis du har problemer med læsning, har et barn, der tit er syg, eller du er usikker på en bestemt arbejdsopgave mm.
Hvis din vejleder ved der er en problematik, kan han/hun også tage hensyn til det.

3. Brug din logbog!
Det er vigtigt at kunne bevise sine faglige udvikling. I særdeleshed hvis en vejleder bliver i tvivl om din formåen før en bedømmelse, som fx en slutevaluering. Skriv din tanker og faglige observationer ned.

4. Husk at du er elev
Du er i en læringspraktik, og hvis du ikke har udfordringer nok, eller fx bliver behandlet som en fastansat, kan du glemme meningen med dine mål, som du senere skal bedømmes på. Husk at tage fat i din praktikvejleder - eller din lokale afdeling.

5. Få styr på det praktiske
Find ud af hvem din tillidsrepræsentant er, hvem der er din praktikvejleder og evt. hvem du kan kontakte i din lokale afdeling, hvis et særligt behov skulle opstå. Så er du rustet og ved præcis hvem du skal have fat i, hvis behovet opstår.

6. Kend din overenskomst
Din overenskomst er den aftale, som FOA har forhandlet med din arbejdsgiver for dig: Aftalen omfatter lønsatser, ferieregler og meget mere.

Jo mere du ved om hvilke vilkår, du har i din praktik, jo bedre kan du handle.

Find din overenskomst  


Ikke medlem endnu? 
Meld dig ind i FOA