Sådan kommer du i praktik i udlandet

Som elev på en sosu-skole kan du søge om at komme i praktik i udlandet enten gennem EU’s Leonardo-ordning eller den danske PIU-ordning.

Leonardo-ordningen
De forskellige sosu-skoler har deres egne aftaler under Leonardo-ordningen.

Aftalerne gælder i EU-lande samt Norge, Holland og Liechtenstein. Skolen prøver at finde en praktikplads til dig.

PIU-ordningen

Med PIU-ordningen kan du komme hvorhen, du ønsker.

Til gengæld skal du selv finde praktikstedet.

Sådan gør du

  • Send en ansøgning til skolen og få godkendt praktikopholdet.
  • Få styr på rejseforsikring og evt. vaccination.
  • Du skal have et grundlæggende kendskab til engelsk.
  • Sæt dig ind i de normer og værdier, som gælder i værtslandet.

Økonomi

 

  • Du får udbetalt din almindelige løn under et praktikophold i udlandet.
  • Du kan søge midler til rejse og ophold fra Leonardo-fonden, hvis du rejser på Leonardoordningen.
  • Rejser du via PIU-ordningen, kan din arbejdsgiver få rejseomkostninger, men ikke midler til ophold, dækket via Arbejdsgivernes Elevrefusion.

 Sådan kommer du i praktik i udlandet; download og hæng op!

Download nem og overskuelig guide til praktik i udlandet