Anette Albrechtsen har været i praktik i England
Anette var i praktik i fem uger på handicapcenteret Vitalise Sandpipers i Southport i England.
Foto: Jørgen True

Udlandspraktik er en øjenåbner

Man lærer at se sit fag med nye øjne, og så bliver man bedre til et fremmedsprog. Det er de to kvaliteter, som social- og sundhedsassistentelev Annette Albrechtsen især har opnået ved at tage et praktikophold i udlandet.

“Der er mange ting i arbejdsdagen som social- og sundhedsassistent i Danmark, som er indforstået og bliver taget som selvfølgeligheder, men ved at tage til udlandet er jeg blevet mere opmærksom på, at man kan gøre tingene på forskellige måder,” siger Annette Albrechtsen, som går på SOSU C.

Hun var i praktik i fem uger af sin sidste praktikperiode – den primærkommunale praktik – på handicapcenteret Vitalise Sandpipers i Southport i England sidste år, og her var blandt andet hygiejnen med til at sætte de danske metoder i perspektiv.

“Jeg oplevede, at der blev slækket på hygiejnen. De brugte ikke handsker på de rigtige tidspunkter og vaskede ikke altid hænder efter for eksempel at have hjulpet med personlig hygiejne og derefter skulle forberede morgenmad,” siger Annette Albrechtsen, som derved er blevet mere opmærksom på, hvor gode standarderne er i Danmark.

 

Fagsproget er styrket

Hverdagen som praktikant på Vitalise Sandpipers startede kvart i otte, hvor Annette ligesom det øvrige personale fik tildelt nogle handicappede, som hun skulle være  tilknyttet i løbet af dagen.

Hun hjalp dem med morgenmad og morgenpleje, og efterfølgende gjorde de klar til dagens aktivitet, som typisk var en udflugt til for eksempel et museum, en anden by eller en bådtur.

De første uger sluttede Annettes dag først ud på aftenen, men derefter fik hun fri omkring klokken fem om eftermiddagen. Til gengæld havde hun to ugentlige fridage i kompensation for den lange arbejdsdag. Selv om Annette Albrechtsen oplevede det som hårdt at arbejde så meget, så har de mange timer sammen med de handicappede  gjort, at hun har fået forbedret sine faglige engelskkundskaber.

“Det kunne være svært at finde de rigtige fagudtryk, når man for eksempel skulle hjælpe de handicappede med personlig pleje. Men det fik jeg tilegnet mig,” siger Annette Albrechtsen.

 

Få faglige udfordringer

Annette Albrechtsen kunne godt have tænkt sig at blive mere udfordret på det faglige plan under sit praktikophold.

“Jeg havde forventet større faglig udfordring. Jeg fik ikke lov til at tage blodtryk og give medicin som i Danmark, men havde mere en social funktion,” siger hun, men pointerer, at det kan hænge sammen med proceduren på det center, hvor hun var.

Når man kommer i praktik på Vitalise indgår man som frivillig på lige fod med de andre frivillige, og de har hovedsageligt en social funktion, mens det uddannede personale tager sig af de sundhedsfaglige opgaver.

 

Vil til udlandet igen

I fremtiden vil Annette Albrechtsen gerne arbejde i udlandet og muligvis England og ser det derfor som en styrke, at hun nu har erfaret, hvordan arbejdsforholdene er i England. Hun oplevede personalet på Vitalise som meget åbne og kunne godt finde på at tage tilbage for at arbejde som frivillig i en periode.