Pressemeddelelse

FOA: Indfør en fleksibel pensionsalder

Nye tal om danskernes levetid får FOA til at foreslå et nyt tilbagetrækningssystem. Lad de bedst uddannede arbejde i lang tid – lad de nedslidte og kortuddannede trække sig tilbage tidligere end i dag.

Det er nye tal fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, der nu får FOA til at foreslå, at politikerne indfører en fleksibel tilbagetrækningsalder. Systemet bør være, at nedslidte eller folk, der er startet meget tidligt på arbejdsmarkedet, har ret til at gå tidligere på pension. Sådan en ordning er indført i Tyskland. Den generelle pensionsalder kan sideløbende forhøjes, som politikerne ønsker det.

 

”Det er en uhyggelig historie om ulighed i alderdommen, der gemmer sig bag tallene. Politikerne taler aktuelt i 2025-planen om at sætte pensionsalderen op til både 71, 72 og 73 år i fremtiden. Men ufaglærte vil få særdeles svært ved blot at holde ud, til de når pensionsalderen. Derfor bør systemet naturligvis laves om, så vi sikrer en lidt mere ligelig ret til en anstændig seniortilværelse,” siger forbundsformand Dennis Kristensen fra FOA.

 

De nye 2014-tal er leveret af forskeren Henrik Brønnum-Hansen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, og er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik, hvor dødelighed og uddannelser er koblet sammen med danske data fra den meget store fælles europæiske undersøgelse SHARE 2014.

 

I gennemsnit har en dansk 60-årig ufaglært mand i dag udsigt til cirka ti gode leveår, inden han bliver ramt af alvorlige skavanker. Skavankerne er det, som forskerne kalder alvorlige funktionsnedsættelser – det kan være gigt, KOL, diabetes eller lignende. Har man en videregående uddannelse, f.eks. som gymnasielærer, så vil en 60 årig mand have 14,4 ekstra gode leveår – og en 60 årig kvinde vil have 16,1 gode leveår.

 

Tallene er at læse i et nyt indspark til debatten fra forfatteren Lars Olsen, der i dag udgiver ”Kampen om seniorårene”. Det er FOA, der står bag udgivelsen, der bl.a. viser, at kortuddannede FOA-medlemmer starter meget tidligere på arbejdsmarkedet end andre.

 

Mere end tre fjerdedele af medlemmerne under 50 år i FOAs a-kasse er startet på arbejdsmarkedet som 19-årig eller før. For folk med en akademisk uddannelse var debutalderen på arbejdsmarkedet 31 år, før tre fjerdedele af gruppen var i gang. 12 års forskel.

 

”Det viser med himmelråbende tydelighed, at vores tilbagetrækningssystem er pilskævt og voldsomt uretfærdigt. Når man starter og yder til samfundet så meget tidligere, så bør der også i den anden ende være en ordning, så man kan forlade arbejdsmarkedet tidligere,” siger Dennis Kristensen.

 

Læs "Kampen om seniorårene" her