FOA: Tidlig jobdebut skal give ret til 4 års tidligere pension

Snart skal partierne bag pensionsreformerne fra 2006 og 2011 afgøre, om pensionsalderen fortsat skal stige. FOA mener de bør differentiere pensionsalderen med op til fire år på sigt.

Pensionsalderen stiger drastisk over de kommende år. Danskere i 40’erne kan se frem til at skulle blive i jobbet indtil de er 68. 69 eller 70 år gamle. Det er resultatet af velfærdsforliget fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011. I dag offentliggør FOA e-bogen ”Kampen om seniorårene”, hvor den kendte journalist og debattør Lars Olsen gennemgår reformerne og dokumenterer, at den hastigt stigende pensionsalder har en alvorlig social slagside.

”Lars Olsen dokumenterer overbevisende, at det er de lavest lønnede og kortest uddannede, der stort set betaler hele prisen for reformerne i tilbagetrækningsordningerne. Den ulighed skal vi have lavet om,” udtaler Dennis Kristensen, Forbundsformand i FOA.

Tilbagetrækningsreformerne skal revideres inden udgangen af 2016, FOA foreslår, at politikerne kigger til Tyskland for at få inspiration til en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet – der har man nemlig indset, at en hastigt stigende pensionsalder ikke er en mulighed for alle grupper i samfundet.

”Dem med korte uddannelser eller helt uden starter tidligere i jobbet, nedslides hurtigere, har færre år som rask og rørig pensionist og dør ofte mange år før de højtuddannede. Derfor skal de også kunne pensioneres tidligere, f. eks fire år tidligere end andre, når reformerne er trådt fuldt i kraft”, forklarer Dennis Kristensen.

FOA mener, at især to faktorer må være afgørende for, om den enkelte skal have mulighed for at trække sig tidligere fra arbejdsmarkedet. Hvornår man har sin debut på arbejdsmarkedet og hvilken type uddannelse og arbejde, man har haft.

”De store pensionsreformer har ensidigt kigget på den stigende gennemsnitslige levealder, men har fuldstædigt overset, at gennemsnittet dækker over store forskelle. Det veluddannede lever meget længere og raskere end dem med kort eller ingen uddannelse, men alle skal blive meget længere i jobbet. Derfor stjæler reformerne i realiteten pensionistlivet fra en stor gruppe i befolkningen, fordi de ikke er friske seniorer, når de går på pension, men der i mod nedslidte og med mange skavanker,” siger Dennis Kristensen.

Danskere med kort eller ingen uddannelse er også langt yngre, når de starter på arbejdsmarkedet end de højtuddannede og det bidrager endnu mere til uretfærdigheden ved den forhøjede pensionsalder, fordi de kommer til at arbejde langt flere år.