Laila Modin Sommer fra Rønne har arbejdet mere end 44 år i ældreplejen – hun er et af de FOA-medlemmer, der kan få tidlig pension fra 2022.

Sådan er den nye ordning om tidlig pension

Hovedlinjen er: 
Har man arbejdet i 42 år, når man fylder 61, så har man ret til tidlig pension.

42 års arbejde giver ret til et års tidligere pension
43 års arbejde giver ret til to års tidligere pension
44 års arbejde giver ret til tre års tidligere pension

For kvinder tæller f.eks. barselsperioder med som arbejde.

Hvad får man?

Ligesom folkepensionen for enlige: 13.550 kr. om måneden – før skat.

Hvad med den pension, man selv har sparet op?
Alle medlemmer af FOA vil have en eller anden form for egen-opsparing af pension. Har man en pensionsformue på mere end to millioner kroner, så trappes den månedlige ydelse på 13.550 kr. gradvist ned. De medlemmer af FOA, der i starten vil blive omfattet af ordningen, har typisk lige godt en million kroner i egen-opsparing på deres arbejdsmarkedspension i Pen-Sam og andre selskaber, og de vil således få den fulde månedlige ydelse. Man kan se sin aktuelle pensionsopsparing på pensionsinfo.dk.

Hvad synes FOA?
Forslaget er bedre end vi have ventet. Især fordi at deltidsansættelse og barsel tæller fuldt med for en meget stor gruppe af kvindelige medlemmer i FOA. Men forslaget kan sagtens forbedres. Enten ved at sænke grænsen på de 42 års arbejde – eller ved at hæve grænsen på de 61 år på opgørelsestidspunktet.

Hvornår træder ordningen i kraft?
Går det som regeringen forventer, så kan man få tidlig pension fra 1. januar 2022.

Hvornår og hvordan skal man søge?
Det vil først fremgå af den endelige lov og den følgende bekendtgørelse. Loven er ikke vedtaget endnu. Regeringen lægger op til, at man kan søge i 2021 lige så snart IT-systemet er klar.

Hvad med efterløn?
Resterne af efterlønsordningen bevares. En række personer vil have ret til både efterløn og tidlig pension, men man kan ikke modtage begge dele på samme tidspunkt. Til gengæld kan man få sin efterlønsordning udbetalt, og så gå på tidlig pension. Det vil være en fordel for nogle, men ikke for alle. Derfor vil FOA råde til, at alle får lavet en individuel beregning.

Hvad hvis jeg allerede er gået på efterløn?
Planen er, at der indføres en overgangsordning, så man i stedet kan gå på tidlig pension – og så får den resterende del af efterløns-indbetalingen udbetalt. Igen: Vær sikker på din egen økonomiske situation og få lavet en individuel beregning.

Hvad med de nedslidte?
Man kan sagtens være nedslidt og ikke have været på arbejdsmarkedet i 42 år. Men ordningen om tidlig pension tager ikke hensyn til nedslidning eller ej. Det er en rettighed for de folk, der har haft mindst 42 år på arbejdsmarkedet. Det er andre ordninger, der skal imødekomme nedslidningen, først om fremmest den nye seniorpension.

Hvor mange af FOAs medlemmer drejer forslaget sig om?
Cirka 4.000 medlemmer det første år (personer født mellem 1. juli 1955 og 31. december 1957). Det er lidt under halvdelen af alle i  aldersgruppen. Tallet vil falde over årene. I alt skønner regeringen, at 38.000 danskere kan benytte ordningen i 2022.

Hvordan opgøres antallet af år på arbejdsmarkedet?
Det er som udgangspunkt ikke den enkelte, der skal dokumentere antallet af år på arbejdsmarkedet. Myndighederne henter tallene i forskellige registre, bl.a. ATP.

Hvad med de job, jeg have i mine unge år – og hvor der ikke blev indbetalt ATP?
Her er der foreløbig ingen præcise retningslinjer, men det kommer der. Men der vil alt og dømme være FOA-medlemmer, der haft forskellige småjobs som teenagere – eller måske haft arbejde i udlandet eller som medhjælpende ægtefælle/kæreste  – hvor der ikke er indbetalt ATP og som dermed ikke tæller med, når antal år på arbejdsmarkedet skal opgøres. FOA er nødt til at vente på præcise retningslinjer for disse situationer, før vi kan råde medlemmerne. 

Hvor kan jeg læse mere?
På beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan man hente baggrundsoplysninger og oversigter. Men vær opmærksom på, at dele af udspillet sagtens kan blive ændret, når Folketingets partier skal til at forhandle om det.