Vi har brug for en løsning for nedslidte ældre

FOA har opstillet en række konkrete krav til en ændret seniorførtidspension, det er vigtigt, at Christiansborg gør det ordentligt denne gang, siger Mona Striib.

Seniorførtidspensionen blev solgt som redningen for nedslidte danskere, som mistede efterlønnen og ikke kunne holde til en stigende pensionsalder. Sådan gik det ikke. Tallene viser, at ordningen ikke virker efter planen. Regeringen forventede i 2011, at 8000 danskere i 2020 ville modtage seniorførtidspension, men den seneste opgørelse viser, at kun godt 1200 personer i dag får ydelsen.

”Det er helt håbløst,” siger FOAs formand Mona Striib. Hun mener, at politikerne nåede at indbygge to alvorlige fejl i seniorførtidspensionen inden den trådte i kraft i 2014.

”Først besluttede man i 2011, at der skulle bruges de samme rigide kriterier for at få seniorpension, som dengang gjaldt for den almindelige førtidspension. Dernæst besluttede de året efter at gøre nåleøjet til almindelig førtidspension endnu smallere ved bl.a. at indføre såkaldte mikrofleksjob og ressourceforløb fra 2013, uden at justere kriterierne for førtidspension til seniorer. Så tror da pokker, at den ikke er kommet til at virke efter hensigten.”

Forhandlinger lige nu

Lige nu forhandler partierne i folketinget om at justere seniorførtidspensionen og flere partiledere har udtalt, at de godt kan se en aftale inden sommer. Det er socialdemokratiets forslag om en differentieret pensionsalder, der har sat hele spørgsmålet om tidligere tilbagetrækning på dagsordenen igen.

”Vi er rigtig glade for at emnet endelig har politikernes interesse igen, guderne skal vide at vi har presset på længe, men så meget desto vigtigere er det også, at de gør det rigtigt, når vi nu endelig har fanget deres opmærksomhed,” forklarer Mona Striib.

”Hvis beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og de politiske partier vil indføre smidigere og lempeligere adgang til seniorførtidspension, skal de rette op på de to konstruktionsfejl.”

De konkrete krav

Det kan man ifølge Mona Striib gøre ved at indføre et mere lempeligt kriterium for at få seniorførtidspension. Et kriterium der tager højde for, at der er ganske kort tid til alderen for folkepension.

”Konkret foreslår vi, at hvis du er nedslidt med lang arbejdsmarkedstilknytning, kan du op til 5 år før din folkepensionsalder gå på seniorførtidspension, hvis arbejdsevnen er så væsentligt og varigt nedsat, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.”

Det betyder ifølge Mona Striib, at det bliver et bredere, men velkendt adgangskriterium, der kommer til at gælde i stedet for det nuværende snævre nåleøje til den almindelige førtidspension.

”Adgangskriteriet er velkendt fordi det er kriteriet for fleksjob i dag. Når der er så kort tid til folkepension og man er så nedslidt, mener jeg, at man bør kunne vælge mellem fleksjob og førtidspension. Alt for mange seniorer visiteres urealistisk til fleksjob, nogle endda med ganske få timers arbejdsevne. Med FOAs forslag får de

mulighed for at trække sig værdigt tilbage på en seniorførtidspension,” mener Mona Striib

En seniorførtidspension giver 18.875 kr. om måneden for enlige og 16.044 kr. hvis man er gift eller samlevende. Hertil kommer eventuel modregning, hvis din partner fortsat er i arbejde.

”Hvis et nedslidt FOA-medlem ellers kan holde til et fleksjob på måske helt op til 14-15 timer, vil hun eller han tjene væsentligt mere, måske 25.000 kr. alt i alt med løn og flekslønstilskud fra kommunen. Så FOAs forslag vil kun blive brugt af dem, der er så nedslidte, at de virkelig har brug for en værdig tilbagetrækning,” siger Mona Striib.

Tretrinsraket

Mona Striib understreger at en ændring af seniorførtidspensionen bare er første led i en tretrinsreform. Ud over en ny og forbedret seniorførtidspension, har FOA i flere år kæmpet for en differentieret folkepensionsalder i en model, der tager højde for antal år på arbejdsmarkedet og fag, der giver nedslidningsskader. Og endelig er der også et stort behov for at reformere den almindelige førtidspension, som også er alt for svær at opnå. Mona Striib har forklaret FOAs forslag til en tretrinsraket i et indlæg i Altinget, som kan læses her.