FOAs bud på retfærdig tilbagetrækning

Inden for en kort årrække bliver pensionsalderen i Danmark forhøjet til 70 år. Måske endnu højere.

Pensionsalderen bliver hævet, fordi danskerne i gennemsnit lever længere, men gennemsnittet skjuler store forskelle mellem toppen og bunden af samfundet.

Dem med korte uddannelser eller helt uden uddannelse lever meget kortere end dem med lange uddannelser. Til gengæld begynder de at arbejde, når de er meget yngre end de højtuddannede gør.

Det betyder, at dem med kort eller ingen uddannelse ender med at arbejde i mange flere år, end de højtuddannede – og fordi de dør tidligere, giver en højere pensionsalder dem også et meget kortere liv som pensionist. Det er uretfærdigt.

FOA foreslår, at Folketinget retter blikket mod Tyskland for at finde inspiration til et revideret og fleksibelt pensionssystem. 

I Tyskland kan folk, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet, nu gå to år tidligere på pension end andre.  Pensionsalderen i Tyskland er lige nu på 65 år – altså lavere end i Danmark. Har du haft arbejde i 45 år – og altså er startet på arbejdsmarkedet som fx 18-årig, så er pensionsalderen i dag 63 i Tyskland.

FOA foreslår, at en ny og retfærdigere tilbagetrækningsreform indeholder de samme principper som den nye tyske reform.

  • En tidlig debut på arbejdsmarkedet skal give ret til tidligere pension. 63 år som i Tyskland er et godt sted at starte. Man bør også overveje, at længden af ens uddannelse skal indgå i det grundlag, der afgør pensionsalderen. Det bør undersøges til bunds, om der kan udformes en ordning, så de brancher, hvor nedslidningen er allerstørst, også kan indgå i grundlaget. 

  • Er man borte fra arbejdsmarkedet, så skal man stadig kunne optjene rettighed til tidlig pension, hvis det er på grund af eksempelvis handicap, barsel, ledighed mm. Også i Tyskland er der klare bestemmelser, der sikrer dette.