Rapport dokumenterer nedslidning i blandt FOAs medlemmer

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har foretaget en undersøgelse af FOA-medlemmernes sundhed. Den bygger på den store nationale rundspørge om danskernes sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil - fra 2013.

Hele 5.274 erhvervsaktive FOA-medlemmer har deltaget i den landsdækkende undersøgelse, og rapporten bygger på deres svar. 

FOAs medlemmer beskriver deres helbred som dårligere end befolkningen generelt.

Der flere FOA-medlemmer, der har et fysisk krævende arbejde med tunge løft og forvredne arbejdsstillinger, og der er også flere FOA-medlemmer med slidskader som f.eks. slidgigt.

Flere har også oplevet langvarig sygdom end flertallet af danskerne og flere har taget receptpligtig medicin for nyligt.

FOAs medlemmer er også lidt hårdere ramt af livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk eller diabetes – og der er flere overvægtige og flere, der gerne vil tabe sig, hvis de kunne. FOAs medlemmer ryger mere end gennemsnittet, men drikker mindre alkohol.

Samlet har sundhedstilstanden betydning for, hvor længe FOAs medlemmer kan være på arbejdsmarkedet. Derfor siger FOA, at et retfærdigt pensionssystem tager højde for, at nogle faggrupper bliver nedslidte af deres arbejde, længe før andre. 

Læs rapporten her