Den pædagogiske assistents faglige profil

Pædagogiske assistenter indgår på lige fod med andet pædagogisk personale og har en særlig faglig profil inden for blandt andet natur- og udeliv, bevægelse og sundhed.

Pædagogiske assistenter er hverken pædagoger eller pædagogmedhjælpere. De har en særlig faglig profil. De har et begreb om, hvad pædagogisk arbejde er og kan planlægge og igangsætte aktiviteter, der understøtter udviklingen hos børn, unge og voksne. De har en teoretisk funderet viden og en praksisnær baggrund, som skaber dynamik i personalegruppen. 

Pædagogiske assistenter har en særlig faglig profil indenfor:
Natur- og udeliv
Digital kultur
Bevægelse og idræt 
Sundhed i den pædagogiske praksis

I samarbejdet på tværs af faggrupper deltager pædagogiske assistenter professionelt, og de forstår at arbejde inden for relevant lovgivning. De anvender pædagogiske handle- og læreplaner og bruger dem i deres daglige arbejde. 

Der er højt fagligt niveau på den pædagogiske assistentuddannelse. Kravene til teoretisk kunnen og praktiske færdigheder forud for elevernes praktik er skærpet i forhold til tidligere, hvilket har gjort uddannelsen endnu bedre.

I en tid med øgede krav til for eksempel digitalisering, sundhed, sprogstimulering og bevægelse er der brug for fagligt kompetente medarbejdere, der professionelt arbejder med børn. Derfor er der brug for pædagogiske assistenter – de pædagogiske håndværkere.