Arbejdsgiver: 10 gode grunde til at ansætte en pædagogisk assistent

Pædagogiske assistenter er praktikere, der på et fagligt grundlag kan planlægge, gennemføre og dokumentere pædagogiske aktiviteter.

I en pædagogisk personalegruppe er der brug for voksne med forskellige kompetencer og baggrunde. Som arbejdsgiver skal du ansætte pædagogiske assistenter, fordi pædagogiske assistenter:

  1. er pædagogiske håndværkere, der styrker kvaliteten i den pædagogiske praksis
  2. har indsigt i den nyeste forskning og viden på det pædagogiske område
  3. arbejder tværfagligt og bidrager kvalificeret i den pædagogiske sparring, da de har fået et fælles fagligt sprog
  4. har særlige kompetencer i forhold til varetagelse af det praktiske pædagogiske arbejde
  5. har en særlig faglig profil inden for natur- og udeliv, idræt og bevægelse, digital kultur og sundhed i den pædagogiske praksis
  6. styrker forældresamarbejdet gennem faglig dialog og inddragelse
  7. bidrager til udviklende og læringsfyldte pædagogiske tilbud
  8. kan planlægge, udføre og evaluere aktiviteter, der understøtter læring og udvikling
  9. kan dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling
  10. har en faglært uddannelse og er en investering i fremtiden