Piller hældes ud i hånd

Patientsikkerhed

Medarbejdere på sygehuse, plejecentre, hjemmesygepleje, bosteder og hjemmepleje skal rapportere om utilsigtede hændelser. I dette tema får du en introduktion til patientsikkerhed i sundhedssektoren.

Formålet er læring

Formålet med rapportering af utilsigtede hændelser er at undgå fejl fremadrettet - ikke at udstille personalet.

Spørgsmål og svar

Få svar på hvorfor og hvordan du rapporterer utilsigtede hændelser.

Det mener FOA

Patientsikkerhed styrker faglighed

FOAs formand for Social- og Sundhedssektoren, Torben Klitmøller Hollmann, om patientsikkerhed.