Tidsplan for Overenskomst 2014

Her kan du se de vigtigste datoer for de kommende overenskomstforhandlinger for FOAs ca. 6000 private ansatte medlemmer.

Marts – april 2014:

 • 11. april: Resultatet af urafstemningen offentliggøres
 • 25. marts: Urafstemning begynder 
 • Forhandlingerne skulle gerne være afsluttet – ellers forligsinstitutionen
  Urafstemning – medlemmerne skal stemme ja eller nej til det resultat FOA har forhandlet sig frem til.

Februar 2014:

 • Normallønsforliget forventes på plads – herefter starter overenskomstforhandlingerne med FOAs overenskomstmodparter for alvor.

Januar 2014:

 • Forventningsafstemning med overenskomstmodparterne: Dansk Industri, Dansk Erhverv, FASID og KA Pleje.

December 2013:

 • FOAs hovedbestyrelsen udtager de endelige overenskomstkrav

Efterår 2013:  

 • Pjecen: mine krav – dine krav, udsendes til medlemmerne
 • Frist for indlevering af OK krav fra medlemmerne
 • Medlemsdebat lokalt i afdelingerne