Håndslag mellem to mandehænder
Lønnen for ansatte i vikarbureauer stiger med 4,85 procent. Lønstigninger for ansatte i store fritvalgs-firmaer, der er organiseret i Dansk Industri, er også faldet på plads efter tirsdagens forhandlinger.
Foto: Colourbox

OK14: Forlig for vikarer og fritvalgsområdet

Lønstigninger for vikarer og ansatte i store fritvalgs-firmaer er nu også faldet på plads.

Efter sammenbrudte forhandlinger i mandags mellem FOA og Dansk Erhverv lykkedes det alligevel tirsdag at blive enige om en ny treårig overenskomst, inden parterne blev kaldt til møde i Forligsinstitutionen.

Forliget flugter resten af det såkaldte normallønsområde.

Det betyder, at lønnen stiger med 4,85 procent. Derudover stiger alle andre satser i overenskomsten med samme procent. Det er for eksempel satser for omlagt tjeneste og koloni.

Aftale med store fritvalgs-firmaer
FOA har desuden indgået forlig om løn og andre forhold i de næste tre år for ansatte i de fritvalgs-firmaer, der er medlemmer af Dansk Industri. Det er store virksomheder inden for plejeområdet.

Forliget betyder, at timelønnen stiger 2,10 kroner fra 1. marts i år, 2,25 kroner 1. marts næste år og 2,40 kroner 1. marts i 2016.

Samtidig hæves en særlig opsparing, som udbetales to gange om året, så den 1. marts 2016 udgør to procent af lønnen mod én procent i dag.

FOA: Realløn bevaret
I alt betyder lønstigningerne og den større særlige opsparing, at månedslønnen om to år vil være omkring 1.300 kroner højere end i dag.

Desuden forhøjes aften/nattillæg og en række andre tillæg med henholdsvis 1,5, 1,6 og 1,7 procent 1. marts i de tre år, forliget omfatter.

FOAs formand, Dennis Kristensen, er tilfreds med forliget, der lægger sig tæt op af det, der blev aftalt på transportområdet.

”Målt på den nuværende inflation vurderer vi, at reallønnen bevares og måske endda stiger lidt,” siger han til Fagbladet FOA.

Flere skal være dækket af en overenskomst
Dennis Kristensen er desuden glad for, at parterne har indgået en aftale om en samarbejdsfond, der skal udbrede kendskabet til Den Danske Model og arbejde for, at flere private virksomheder bliver dækket af en overenskomst.

”Det handler om at fjerne grundlaget for unfair konkurrence på arbejdsmarkedet. Og vi ser også gerne, at flere danskere får viden om, hvad det vil sige at arbejde under en overenskomst.”