FOAs krav til OK14

FOAs krav er opdelt i to typer: Generelle krav og specielle krav.

Generelle krav

De generelle krav er krav, der omfatter alle FOAs medlemmer på det private område. Disse krav udtages af FOAs hovedbestyrelse efter FOA-afdelinger, der har privat ansatte medlemmer, har indkaldt krav fra medlemmerne.

Kravene drejer sig om alt fra løn og pension til bedre forældreorlov, seniorfridage og ulempetillæg.

Se FOAs generelle krav til OK14

Specielle krav

De specifikke krav er krav til de enkelte overenskomster. Kravene omfatter medlemmerne af de faggrupper som de enkelte overenskomster dækker. Disse krav er udtaget specifikt ud fra de problemstillinger, FOA i den tidligere overenskomstperiode har oplevet. Siden opdateres senere med de specielle krav.