Tidsplan for OK13

Her kan du se de vigtigste datoer for overenskomstforhandlinger i 2013 for ansatte i kommuner og regioner.

2012

 

7. december

KTO udveksler de generelle krav, der omfatter alle ansatte, med KL.

FOA og de andre organisationer udveksler kravene for deres medlemmer med KL.

FOA og de andre organisationer udveksler krav med de regionale arbejdsgivere i Danske Regioner.

Medio december

FOAs og de andre organisationers forhandlinger er i gang

2013

 

9. januar

KTO har de første forhandlinger med KL. (aflyst)

18. januar

Forhandlinger med Danske Regioner (aflyst)

21. januar

FOA og de øvrige organisationer har her senest haft deres første forhandlingsmøde om de krav, der gælder specielt for deres medlemmer.

28. januar

Fælles forhandlinger for alle FOA-medlemmer ansat i regionerne.

1. februar

Forhandlinger med KL for alle ansatte i kommunerne.

6. februar    

Forhandlinger med Danske Regioner for alle ansatte i regionerne.

7. februar

Fælles forhandlinger for alle FOA-medlemmer ansat i kommunerne.

15. februar

Forhandlinger med KL for alle ansatte i kommunerne.

18. februar

Fælles forhandlinger for alle FOA-medlemmer ansat i kommunerne.

22. februar

Forhandlinger med Danske Regioner for alle ansatte i regionerne.

28. februar

På denne dato har FOA og de øvrige organisationer senest afsluttet deres forhandlinger.

1. april

På en hvilken som helst dag fra denne dato kan en eventuel konflikt sættes i gang, hvis der ikke er en aftale.

   

OK-ordbog

 
KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.
- KTO er et forhandlingsfællesskab for ansatte i kommuner og regioner og repræsenterer ca. 515.000 ansatte, heri blandt FOA medlemmer.
KL Kommunernes Landsforening.
- KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark og repræsenterer arbejdsgiversiden i overenskomstforhandlingerne.