Lagkage, hvor et stykke med et flag med teksten "Arbejdstid" er skåret ud
Arbejdstid for både deltids- og fuldtidsansatte skiller FOA og arbejsdgiverne i kommunerne.

OK13: Strid om ret til fuld tid

Arbejdsgiverne i kommunerne vil ikke give deltidsansatte bedre muligheder for et fuldtids job.

Deltidsansatte, der selv ønsker at gå på fuld tid, skal have ret til det, når muligheden opstår.

Det er et af FOAs krav i de forhandlinger, man har med de kommunale arbejdsgivere i KL om forskellige krav, der vedrører mange eller alle FOAs medlemmer.

"Vi skal have gjort op med den deltids-kultur, der er i kommunerne, og som betyder, at de stort set kun slår deltidsstillinger op i for eksempel ældreplejen," siger FOAs formand Dennis Kristensen til foa.dk.

"Sort humor"
Men en tre timer lang forhandling, der fandt sted i aftes, viste, at det har KL ikke tænkt sig at gå med til. Omvendt har KL et krav om, at lederne skal kunne lave en aftale med medarbejdere på fuld tid om at arbejde over uden overtidsbetaling.

”Det ligner sort humor, at KL vil nægte deltidsansatte at gå op i tid og samtidig forlange, at fuldtidsansatte skal arbejde mere til normal timeløn,” siger Dennis Kristensen.

Et andet stridspunkt ved aftenens forhandling er FOAs krav om, at de grupper, der først kan få seniordage, når de er fyldt 60 år, kan få det allerede fra det 58. år, som andre FOA-grupper har det. Heller ikke her vil KL være med. Tværtimod kræver KL, at alderen, der udløser seniordage, skal sættes op i takt med, at pensionsalderen stiger. Det er FOA imod.

Valg ved pensionsopsparing
FOA vandt heller ikke umiddelbart gehør hos KL for sit krav om, at medlemmerne i PenSam skal kunne vælge andre forvaltere af deres opsparing til alderspension. Det undrer Dennis Kristensen.

”Kommunerne betaler i forvejen bidrag til andre kommunalt ansattes pensionsordninger, hvor man har den valgfrihed. Hvorfor skal FOAs medlemmer så ikke have den?” spørger han.

Parterne mødes igen 18. februar.