Danske mønter foran en halvtredser
Sidst i juni er der udsigt til mere i løn, hvis de nye overenskomster bliver vedtaget.

Lønstigning med juni-løn ved OK-ja

Hvis de nye overenskomster godkendes, kan det først ses på lønnen i slutningen af juni.

Du vil kunne se det på din lønseddel i slutningen af juni, hvis de nye overenskomster bliver godkendt.

Det fremgår af et brev fra de kommunalt og regionalt ansattes forhandlingsfællesskab KTO til FOA og de andre organisationer.

De nye overenskomster betyder, at lønnen stiger for alle med 0,5 procent fra og med 1. april i år. Men for at det kan ske, skal overenskomsterne godkendes.

Urafstemning første skridt
Første trin er de urafstemninger, der lige nu gennemføres i FOA og de øvrige organisationer – minus lærerne, der er i konflikt.

KTO får resultatet af de forskellige afstemninger 2. maj. Samme dag tager KTOs bestyrelse endeligt stilling til, om de nye overenskomster er godkendt og meddeler resultatet til arbejdsgiverne i KL og Danske Regioner.

Hvis det bliver et ja fra KTO, og arbejdsgiverne også siger ja, vil den første lønstigning, der er aftalt, kunne frigives.

Tilbagevirkende kraft
Af tekniske grunde kan lønstigningen først udbetales med lønnen for juni. Da langt de fleste er lønnet bagud, vil det først kunne ses på den lønseddel, man får i slutningen af juni.

Til gengæld vil man så få lønstigningen med tilbagevirkende kraft fra 1. april.