OK13-resultater

Hvad får jeg?

Her kan du få hurtigt overblik over de vigtigste resultater af de afsluttede OK13-forhandlinger for de enkelte sektorer og de største faggrupper.

Hvis du vil se resultaterne for de enkelte faggrupper, kan du klikke på nedenstående link.

Alle forlig for FOA ansatte i kommunerne og regionerne (pdf)

OK13-resultater på tværs af fagområder

 • Generelle lønforhøjelser på knap 2 % fordelt over perioden fra april 2013 til marts 2015 til alle ansatte i kommuner og regioner.
 • De faggrupper, der først får pensionsbidrag efter 12 måneders ansættelse, får nedsat denne såkaldte karenstid til 10 måneder.
 • Ansatte på 60 år og derover kan gå på pension på deltid og stadig få indbetalt pensionsbidrag.
 • Elever kan gå på barsel med løn.
 • Elever på GVU får en lønstigning på 810 kroner om måneden fra 2014.
 • Ansatte i kommuner kan søge om støtte til efter- og videreuddannelse på op til 25.000 kroner fra en ny kompetencefond.

Særligt på sosu-området

 • Pension af aften- og nattillæg hæves fra 2 til 4 %.
 • 0,2 % mere til løn eller pension efter eget valg fra 2014 til social- og sundhedspersonale i kommunerne – oveni de lønstigninger, der gælder for alle.
 • 37 kroner mere i månedsløn fra 2014 til social- og sundhedspersonale, portører, tilsynsførende assistenter og neurofysiologiassistenter i regionerne.
 • Elever på sosu-uddannelserne får 77 kroner mere om måneden fra 2014.
 • Timelønnede sosu-assistenter og -hjælpere i regionerne får pensionsindbetalinger, så snart de bliver ansat.
 • Det undersøges, om man kan lave fælles arbejdstidsregler på døgnområdet for pædagogisk personale og social- og sundhedspersonale i kommunerne.
 • Et projekt skal synliggøre sosu-assistenternes kompetencer på sygehusområdet for ledelserne.

Særligt på det pædagogiske område

 • Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i dagtilbud i kommunerne får forhøjet tillægget til deres grundløn med 42 kroner om måneden udover de lønstigninger, der gælder for alle.
 • Dagplejere kan vælge mellem at få 0,27 % ekstra i pension eller at få lidt højere løn.
 • Hjemmedagplejere får et nyt tillæg til grundlønnen på 164 kroner om måneden fra 2014.
 • Flertallet af FOAs pædagoger kan ligesom dagplejerne vælge mellem en mindre lønstigning eller forhøjelse af pensionen.
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere får lidt ekstra i grundløn fra 2014. I kommunerne 43 kroner om måneden, og i regionerne 50 kroner om måneden.
 • Pædagogiske assistenter, der arbejder med handicappede, får forhøjet deres pension lidt fra 2014. I kommunerne med 0,19 %, og i regionerne med 0,22 %.
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere får forhøjet deres tillæg for aften-, nat- og weekendarbejde med 0,25 %.
 • Elever på den pædagogiske assistentuddannelse får 77 kroner mere om måneden fra 2014.
 • Et projekt skal undersøge, om der er behov for, at støtte-kontaktpersoner bliver dækket af en overenskomst.

Særligt inden for kost og service
For husassistenter, erhvervsuddannede serviceassistenter, rengøringsassistenter og ikke-faglærte gælder:

 • Pensionsbidraget bliver hævet med mellem 0,15 og 0,25 % afhængig af faggruppe fra 2014.
 • Pension af aften- og nattillæg hæves fra 2 til 4 %.
 • Lønnen bliver hævet for erhvervsuddannede serviceassistent-elever med 60 kroner om måneden.
 • Erhvervsuddannede serviceassistenter i regionerne, der har arbejdet sammenlagt seks år inden for deres fagområde, får 240 kroner mere i måneden fra 2014.
 • Rengøringsteknikere i kommunerne bliver omfattet af overenskomsten for ansatte på kost- og serviceområdet. De har ikke tidligere været dækket af en overenskomst.
 • Ansatte i regionerne får ens feriegodtgørelse på 2,40 % fra 2014. Tidligere har flere faggrupper fået mindre.
 • Et personalepolitisk projekt om rengøring og hygiejne skal sørge for kompetenceudvikling og uddannelse af rengøringspersonalet.

Kantine- og rengøringsledere:

 • Får forhøjet deres pension med 0,15 %
 • Optjener pension efter de første seks måneders ansættelse.

Teknik og service

 • Teknisk servicemedarbejdere og –ledere, ejendomsserviceteknikere og parkeringsvagter i kommuner får forhøjet deres tillæg til grundlønnen med cirka 53 kroner om måneden.
 • Elever på 21-24 år får hævet deres månedsløn med cirka 270 kroner.
 • Elever, der er fyldt 25 år, når de starter, får 190 kroner mere i løn om måneden.
 • Alle på Overenskomst for Teknisk Service får fælles pension på 13,5 %. Tidligere har nogle faggrupper fået 13 %.