FOAs krav til overenskomst 2013

FOAs krav til OK13 var opdelt i tre typer: Generelle krav, tværgående krav og specielle krav.

Generelle krav

De generelle krav var krav, der omfattede alle medlemmer i enten kommunerne, regionerne eller i staten uanset, hvilken faggruppe i FOA de tilhørte. Disse krav blev udtaget i første omgang af FOAs hovedbestyrelse på grundlag af de krav, som FOAs afdelinger havde sendt ind til forbundet på vegne af medlemmerne.

Kravene over for kommunerne blev koordineret siden med de øvrige organisationer i forhandlingsfællesskabet KTO. KTO og de kommunale arbejdsgivere i KL havde udvekslet krav den 6. december 2012.

Se KTOs krav til kommunerne (på kto.dk - nu kaldet Forhandlingsfællesskabet)

Se kommunernes krav til KT (på kto.dk - nu kaldet Forhandlingsfællesskabet)

De generelle - og tværgående, se nedenfor - krav over for regionerne forhandler FOA selv.

Se FOAs generelle og tværgående krav til regionerne

De generelle krav over for staten blev koordineret med andre organisationer i forhandlingsfællesskabet CFU. CFU havde udvekslet krav med arbejdsgiverne 13. december 2012.

Tværgående krav
De tværgående krav var krav, der omfattede alle FOAs medlemmer i kommunerne, regionerne og i staten på tværs af de enkelte faggrupper. Disse krav blev udtaget af FOAs hovedbestyrelse.

Se FOAs generelle og tværgående krav til regionerne

Se FOAs tværgående krav til kommunerne

Specielle krav
Det var krav til de enkelte overenskomster. Disse krav omfattede medlemmerne af de faggrupper, som de enkelte overenskomster gælder for.