Kurser til dig

Sammen med KL har FOA igangsat et pilotprojekt i en række af landets kommuner. I projektet gennemfører alle medarbejdere og ledere på arbejdspladserne en afklaring i forhold til om de har brug for støtte til læsning, stavning og matematik.

De medarbejdere, som efterfølgende har lyst og behov for støtte, tilbydes kursus. Kurset er gratis, ligger i arbejdstiden og der er fuld løn.

Hvordan foregår indsatsen lokalt?

Projektet er i høj grad forankret i kommunerne og på de enkelte arbejdspladser. Konkret vil det ofte foregå sådan at din lede, tillidsrepræsentant, en lokal repræsentant fra fx VUC eller AOF og evt. en HR-konsulent sammen tager initiativ til at være med i projektet og inddrager dig og kollegerne i dette.

Alle medarbejdere og ledere på den enkelte arbejdsplads vil herefter få en afklaring af deres læse-, regne og it-kompetencer. Det tager ca. 1 time. Efter afklaringen aftaler du, AOF/VUC-konsulenten og din leder om du har behov for og lyst til at komme på kursus.

Herefter planlægges selve kursusforløbene. Kurserne er gratis at deltage i og ligger i din arbejdstid. Du vil også få fuld løn under kurset, og din arbejdsgiver får tilskud til vikardækning.

Den Kommunale Kompetencefond støtter projektet og du og din arbejdsgiver kan søge om tilskud via fonden.

Se mere på fondens hjemmeside

Hvad skal du være opmærksom på som medarbejder?

Projektet er et fælles projekt på arbejdspladsen, hvor alle medarbejdere og ledere deltager. Der er altså ikke nogen, der på forhånd skal ’peges ud’. Hvis du som medarbejder enten oplever at dette sker eller du bare har spørgsmål om deltagelse, vilkår eller andet, kan du altid snakke med din tillidsrepræsentant.

Kontakt din lokalafdeling for at høre om din kommune er med i projektet.

Mange lokalafdelinger har kurser

Mange af FOAs lokalafdelinger arrangerer også læse-stavekurser for medlemmer.
Kontakt din lokalafdeling og hør, om der er et kursus på vej.

Find din afdeling