Foreløbig tidsplan for OK21

Den foreløbige tidsplan for overenskomstforhandlingerne 2021 ser således ud:

  • August og september 2020: Lokale og regionale medlemsmøder

  • 1. oktober: Sidste frist for at indsende krav for medlemmer og afdelinger

  • 29. oktober: Strategimøde for afdelinger og hovedbestyrelse, hvor kravene diskuteres

  • 9. november: Deadline for udvælgelse af FOAs krav

  • December: Udveksling af krav med arbejdsgivere

  • Januar - februar 2021: Forhandlinger om nye overenskomster