Tidslinje for OK21

Som medlem er du med til at definere hvilke krav, FOA skal forhandle med arbejdsgiverne om.
Det er også dig, der er med til at afgøre, om forslaget til de nye overenskomster kan godkendes.

Og sidst - men ikke mindst: Du kan som medlem af FOA få konfliktunderstøttelse, hvis det ender i strejke eller lockout.

NB: Skift til en anden browser (fx Google Chrome), hvis ikke du kan se den interaktive tidslinje nedenfor.
  • August og september 2020: Lokale og regionale dialogmøder

  • 1. oktober: Sidste frist for at indsende krav for medlemmer og afdelinger

  • 29. oktober: Strategimøde for afdelinger og hovedbestyrelse, hvor kravene diskuteres

  • 9. november: Deadline for udvælgelse af FOAs krav

  • December: Udveksling af krav med arbejdsgivere

  • Januar - marts 2021: Forhandlinger om nye overenskomster

  • 23. marts - 19. april: Medlemmer stemmer om OK21-forligene