OK21-protokollater

Se OK21-aftalerne i deres fulde længde herunder:

Rammeaftaler:

Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2021

Aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2021

Resultat af forhandlingerne mellem Skatteministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2021 

Organisationsaftale om social- og sundhedsassistenter og sygehjælpere 

Kommunerne (KL):

FOA Fælles: Social og sundhed, pædagogisk, teknisk samt kantine-/rengøringsledere på kost og serviceområdet

Pædagogisk uddannet personale, ansat i lederstillinger i kommunerne (BUPL, FOA og Socialpædagogerne)

Pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger (BUPL, FOA og Socialpædagogerne)

Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

Arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. (Dansk Formands Forening og FOA)

Teknisk Service (3F og FOA)

Maritimt personale

Kedel-, maskin- og motorpassere i Københavns Kommune

Tjenestemandsansatte buschauffører ved Midttraffik — Busselskabet, Århus Sporveje og Odense Bybusser og overenskomst for buschauffører ved Odense Bybusser samt tjenestemandsansatte chauffører ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Trafikkontrollører/driftsassistenter samt tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Handicapledsagere

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

Specialarbejdere i Københavns og Frederiksbergs kommuner

Beredskabs- og ambulancepersonale

Regionerne (RTLN):

Arbejdstidsaftale om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Regions- og skolebetjente m.fl.

Ambulanceuddannet personale

Vagtcentralpersonale

Social- og sundhedspersonale, tilsynsførende assistenter ved forsorgshjem, neurofysiologiassistenter og piccoloer/piccoliner 

HUS/REN/SERVICE-området

Sygehusportører

Ledende servicepersonale og oldfrueassistenter 

Staten:

Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Køkkenmedhjælpere (parterne er enige om at forlænge nuværende aftale)