FOAs hovedbestyrelse anbefaler overenskomster

Et flertal i FOAs hovedbestyrelse anbefaler de nye overenskomster. Vi har skabt resultater på trods af et meget svært udgangspunkt, siger FOAs forbundsformand. Mona Striib understreger samtidig, at der stadig forhandles på en række områder.

Med stemmerne 51 for og 6 imod var det et stort flertal i FOAs hovedbestyrelse, der mandag anbefalede et ja til FOAs nye overenskomster.

”Vores modparter har mødt et stærkt FOA, der har insisteret på, at sammenholdet også skal bruges til solidarisk at løfte de af FOAs faggrupper, der ellers ikke får den store opmærksomhed. Det er et FOA, der skaber resultater for medlemmerne på trods af et meget svært økonomisk udgangspunkt. Det er et FOA, jeg er stolt af,” siger forbundsformand Mona Striib.

Overenskomsterne er kommet på plads efter lange forhandlinger med de kommunale og regionale arbejdsgivere. Det samlede forlig gælder for omkring 145.000 medlemmer af FOAs fire sektorer – Social- og Sundhedssektoren, Pædagogisk Sektor, Kost- og Servicesektoren og Teknik- og Servicesektoren.

De generelle lønstigninger er 5,02 procent over de næste tre år på det kommunale og regionale område. Oveni kommer nu udmøntningen af de forskellige puljer – bl.a. lavtløns- og ligelønspulje (KL) samt organisationsmidlerne og pensionskarens.

Lønstigningerne er forskellige fra faggruppe til faggruppe, men vil fx betyde, at en kommunalt ansat social- og sundhedshjælper med 5 års erfaring samlet vil få 1.690 kroner mere om måneden i løn og pension, når den fulde virkning er indtrådt – svarende til godt 20.000 kroner årligt om tre år.

Udgangspunktet for forhandlingerne var et smalt, rammesættende forlig på statens område og den økonomiske usikkerhed, som corona-krisen har medført. Derfor har der gennem forhandlingerne ligget en stor opgave i at søge nye veje til gavn for medlemmerne, fortæller Mona Striib. Her har bl.a. uddannelse fyldt meget.

”Vi har haft et stærkt blik på at sikre medlemmernes muligheder for at uddanne, videreuddanne og specialisere sig som en vej til bedre løn, faglig udvikling og forbedrede karrieremuligheder. Vi er lykkedes med en række ting.”

Som eksempel nævner hun en ny praksisnær specialiststilling på ældre- og sundhedsområdet, samt en generel styrkelse af social- og sundhedshjælpernes fag. Dertil kommer projekter om nye uddannelser – fx en beredskabsuddannelse. Husassistenter og rengøringsmedarbejdere får også bedre uddannelses- og kompetencemuligheder.

”Der er også puljer til at gå fra ufaglært til faglært og fokus på hjælp til at blive uddannelsesparat. Og der er fokus på at understøtte ledere og medarbejdere på de konkrete arbejdspladser i at afdække uddannelsesmulighederne.”

Med aftalen stiger elevlønningerne. Aftalerne rummer forbedringer på leder- og mellemleder-området inden for Social- og Sundhed- samt Kost- og Serviceområdet. Man har fx fået afvist arbejdsgivernes krav om at sætte pædagogiske assistenter ned i løn. På Teknik- og Serviceområdet fremhæver forbundsformanden bl.a., at den nye overenskomst sikrer bedre beskyttelse af ambulancereddernes spisepauser, samt at man forbedrer lønnen for paramedicinerne.

Mona Striib glæder sig desuden over, at FOA og KL med forliget udmønter en 140 millioner stor rekrutteringspulje på ældreområdet. Her handler det blandt andet om et ekstra løntrin til social- og sundhedsassistenterne, og at man efter seje forhandlinger lykkedes også, at få lønnen op for social- og sundhedshjælperne. Med forligene udmøntes også lavtløns- og ligelønspuljerne, der kommer mange af FOAs faggrupper tilgode.

”Vi har kæmpet hårdt for en mere retfærdig løn, og vi har med de nye overenskomster taget endnu et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men vi er slet, slet ikke i mål, og det er et tema, som vi også skal forfølge meget indgående i den kommende overenskomstperiode,” siger Mona Striib.

Endnu udestår enkelte forlig og forhandlinger, før alle faggruppers overenskomster er forhandlet på plads.

”Rammen er på plads, og hovedbestyrelsen har således kunne tage stilling til det overordnede resultat. Men det er også vigtigt at understrege, at der stadig forhandles på en række område. Vi er fx langt fra landet på serviceområdet og portør-området,” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning